6.6.2018

TERVETULOA KIRJASTOPOLULLE!

Kirjastopolku on tavoitteellinen suunnitelma kirjastonkäytön opetuksesta, ja polulle kulkunsa suuntaavat toisen, kolmannen, viidennen ja seitsemännen luokan oppilaat. Kirjastopolku liittyy Kajaanin kaupungin kulttuurilaitosten Kulttuuripolku-hankkeeseen, jonka mukaan tietyt ikäryhmät tutustutetaan suunnitelmallisesti kaupungin eri kulttuurilaitoksiin ja niiden tarjontaan.

Kirjastopolku-suunnitelma pohjautuu esi- ja alkuopetuksen sekä perusopetuksen opetussuunnitelmien äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineeseen. Kirjastopolku-käynti ei poissulje muita ohjattuja kirjastokäyntejä vaan on ennemminkin kirjastonkäytön lyhyt oppimäärä. Kirjastopolun tavoitteena on tutustuttaa lapset ja nuoret kirjaston eri palveluihin, opetella kirjaston käyttöä ja tietoyhteiskunnassa vaadittavia tiedonhallintataitoja sekä edistää ja ylläpitää lukuharrastuneisuutta. Lisää tietoa löydät luokkakohtaisilta välilehdiltä.

Nähdään Kirjastopolulla!