7. luokka

Seiskaluokkalaiset pääsevät ratkomaan murhamysteeriä, joka kertaa toiminnallisena kokonaisuutena niin kirjastonkäyttöä kuin tiedonhakua. Aluksi kerrataan lyhyesti Kainet-verkkokirjaston käyttöä, jonka jälkeen kuullaan kirjastolla tapahtuneesta murhasta, jota oppilaat pääsevät ratkomaan suunnistuksen omaisesti. Oppilaat etsivät johtolankoja ympäri kirjastoa pienissä ryhmissä tiedonhakutehtäviä tehden. 

Kesto: 45 minuuttia