Lainattavat paketit

Kirjapaketit

Varhaiskasvatusryhmillä ja koululuokilla on mahdollisuus tilata myös kirjapaketteja. Kirjapaketteja voidaan kerätä tietystä aiheesta tai kirjapaketti voi sisältää laajasti erilaista luettavaa. Pääkirjaston kirjapakettiasioissa voi ottaa yhteyttä Teija Mikkoseen, teija.mikkonen@kajaani.fi. Myös lähikirjastot kokoavat kirjapaketteja ja niitä voi kysellä suoraan kyseisestä kirjastosta.


Taikkeri-taidekasvatuslaukut

Taikkeri-laukut tarjoavat opettajalle tai kasvattajalle työkaluja moniaistiseen ja vuorovaikutteiseen taidekasvatukseen lasten ja nuorten kanssa. Pääkirjastossa on lainattavissa klovneria-laukku, satulaukku, pieni fuusiolaukku ja musiikkilaukku. Paketteja ei voi seutuvarata.

Laukut on kehittänyt ja koonnut Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttura: Sanna Diukman, Saara Karjalainen ja Sara Saxholm.

Taikkeri-laukut verkkokirjastossa


TIEKA-tarvikepaketit

Pääkirjastossa on lainattavissa TIEKA-tarvikepaketteja kouluille. Paketit tarjoavat peruskoulun ja toisen asteen opettajille välineitä luonnontieteiden opetukseen. Paketteja ei voi seutuvarata.

Tarvikesarjojen avulla voi opettaa käytännössä esimerkiksi automatiikkaa, ohjelmointia ja robotiikkaa. Paketit koostuvat pääasiassa Lego-sarjoista, jotka sisältävät muun muassa moottoreita ja antureita.

Tarvikepaketit on hankittu TIEKA Tiedettä Kainuuseen -hankkeessa, joka on rahoitettu Suomen kulttuurirahaston Kainuun rahastosta. Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta tieteeseen sekä lisätä luonnontieteellisten alojen harrastuneisuutta Kainuussa. 

TIEKA-tarvikepaketit verkkokirjastossa